www.glanztex.eu

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

O firmě

Email Tisk PDF

Vážení obchodní přátelé,
  
   dovolte nám, abychom Vám alespoň v krátkosti představili naši firmu.

      Firma GLANZTEX,  spol. s r.o., Lomnice nad Popelkou vyrábí žakárská řadění a příslušenství pro všechny druhy žakárských strojů. Po více než dvacetileté zkušenosti v České republice se firma úspěšně usadila na západních trzích. Zpočátku za spolupráce  s firmou TRATEC-CS vyvážela kompletní řadění pro švýcarskou společnost AG Müller, poté samostatně obchodovala s firmou SCHNITZLER & VOGEL  ze SRN, světově proslulým výrobcem  v oblasti textilních řadění a řadících šňůr značky Votex.
      Spolupráce s německým partnerem se výrazně prohlubovala a vyvrcholila k 1. 1. 1994 založením společného podniku. Slavnostní zahájení provozu proběhlo za účasti místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ministra privatizace, předsedy Fondu národního majetku a dalších významných hostů.

    Na základě bohatých zkušeností firmy SCHNITZLER & VOGEL, Krefeld, z tkalcoven celého světa a při možnostech využití veškerého know-how našeho společníka se otevřely nové možnosti pro firmu GLANZTEX, spol. s r.o., jak po stránce získání dalších trhů, tak  po stránce kvality nabízeného zboží.
     Spolupráce obou firem spočívala zpočátku převážně ve výrobě protitahů   a kompletních dílů pro textilní řadění, později firma Glanztex začala dodávat na západní trhy pod značkou Schnitzler & Vogel kompletní řadění.
   Během prvního pololetí roku 2000 došlo k převedení veškeré výroby kompletních řadění firmy Schnitzler& Vogel do firmy Glanztex. 
    Firma Glanztex by chtěla navázat na dosavadní dobrou spolupráci v dodávce  textilních řadění při zachování stejné kvality materiálů a provedení.
   Věříme, že nabídnutá spolupráce bude pro Vás zajímavá a že se brzy stanete našimi obchodními partnery.

  Pro výrobu jsou výhradně použity technologie a know-how firem Schnitzler&Vogel, GmbH a Glanztex, spol. s r.o.

  Pavel Vařecha

 

Sehr geehrte Geschäftsfreunde,

     erlauben Sie uns zumindest im Kurzen unsere Firma vorzustellen: 


 Die Firma Glanztex, GmbH, in Lomnice nad Popelkou erzeugt Jacquardharnische und Zubehör für alle Typen von Jacquardmaschinen. Mit mehr als zwanzigjähriger Erfahrung in der Tscheschischen Republik hat sich die Firma auch im Westmarkt durchgesetzt. Anfänglich arbeiteten wir mit der Fa. Tratec CS zusammen. Hier wurden Harnische an die Fa. AG Müller in die Schweiz exportiert. Danach haben wir eigenständig mit der Fa. Schnitzler & Vogel( eine Weltbekannte Firma im Bereich von Webharnischen und Harnischkordel VOTEX) zusammengearbeitet.
.
   Die Zusammenarbeit mit dem deutschen Partner wurde sehr vertieft und der Höhepuntk war ein gemeinsamer Betrieb zum 1. 1. 1994. Bei der feierlichen Eröffnung der Erzeugung war auch der Vizevorstand des Parlamentes der Tschechischen Republik, weiter der Minister für Privatisierung der Vorstand des Fondes Volksbesitzes und auch andere bedeutende Gäste anwesend.
   Auf Grund der reichen Erfahrungen der Firma Schnitzler & Vogel, Krefeld aus den Webereien der ganzen Welt und bei der Ausnützung des know-how unseres Gesellschafters haben sich neue Möglichkeiten gezeigt. Für Fa. Glanztex war dies ein Gewinn um weitere Märkte aufgrund der Qualität neu zu erschließen
   In der Zusammenarbeit dieser beiden Firmen stand am Anfang hauptsächlich die Herstellung von Gegenzügen und den kompletten Teilen für Webharnische. Später fing die Fa. Glanztex an mit der Lieferung kompletter Harnische unter der Bezeichnung Schnitzler & Vogel.
  In der ersten Hälfte des Jahres 2000 ist es zu der Überführung der Produktion von  kompletten Harnische von Schnitzler & Vogel zu der Fa. Glanztex gekommen.
.
   Weiterhin möchten wir mit unseren Lieferungen von Webharnischen unter Beibehaltung derselben Qualität unserer Produkte Ihr Lieferant werden.
   Wir hoffen, daß die angebotene Zussamenarbeit mit uns sehr interessant für Sie wird, und verbleiben auf weitere gute Geschäftliche Beziehungen.
   
- Für unsere Erzeugnisse benutzen wir ausschließlich die Technologie und know- how der Firmen Schnitzler & Vogel, GmbH und Glanztex, GmbH.
 
  Pavel Vařecha

 

Aktualizováno Pondělí, 22 Březen 2010 09:40